“Klima u našem odeljenju”

Ugledni čas naše koleginice Minele Crnovršanin, čas odeljenskog starešine, na temu “Klima u našem odeljenju”. Odrzan 24. 05. 2024,
Asistent: Mirela Muratović

Add a Comment

Your email address will not be published.